Organizacje pozarządowe

W naszej miejscowości działają dwie organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie mieszkańców wsi Godzięcin – Wspólna Sprawa

Powstało w 2010 roku w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów. Założycielem stowarzyszenia jest Mirosław Dawidowicz, który do współpracy namówił 17 osób.

Skład zarządu:
Prezes – Mirosław Dawidowicz
Vice prezes – Joanna Hawrylczak
Skarbnik – Ewelina Halczuk – Kucharska
Członek zarządu – Renata Milczanowska
Członek zarządu – Anna Lewocka

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca – Elżbieta Dawidowicz
Członek komisji – Mateusz Winiarski
Członek Komisji – Paweł Hawrylczak

Stowarzyszenie dotychczas zrealizowało projekty:
1. „Pożyteczne wakacje 2011” z Fundacji Wspomagania Wsi za 2722 zł. Zorganizowano 10 dni zajęć dla dzieci, powstały tablice ogłoszeniowe oraz drogowskaz.
2. „Pracą zespołową się zjednamy i dla dzieci coś wykonamy” współfinansowany przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” działające w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za 3700 zł. W ramach projekty został rozbudowany plac zabaw.
oraz uzyskało środki i realizuje projekty:
3. „Ścieszkę edukacyjną założymy. Ilość owadów i pożytków zwiększymy. Wszyscy na tym zarobimy” współfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi za 10 000 zł. Projekt dwuletni, który powinien wypromować naszą miejscowość na zewnątrz.
4. „Promocja idei odnowy wsi dolnośląskiej we wsi Godzięcin” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i Urząd Miejski w Brzegu Dolnym w wysokości 5500 zł. W ramach projektu powstaną witacze, tablica informacyjna oraz została założona strona internetowa.

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży wsi Godzięcin

Stowarzyszenie powstało ponad 10 lat temu w celu przejęcia i prowadzenia zlikwidowanej przez organ samorządu terytorialnego Szkoły Podstawowej w Godzięcinie dla klas I-III i oddziału „O”- 5-latki. Stowarzyszenie przez ten czas nie tylko utrzymało szkołę, ale również zrealizowało wiele projektów, m.in. „Aktywizacja bezrobotnych mieszkańców wsi oraz dostosowanie sektora rolnictwa do struktur Unii Europejskiej”, „Radosna szkoła”, „wspieranie dzieci byłych pracowników PGR”, „Idziemy do przedszkola- Małe Przedszkole na Dolnym Śląsku”- prowadzenie punktu przedszkolnego. Zrealizowane projekty sfinansowane zostały przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu i Prezesa Rady Ministrów, Urząd Marszałkowski, Unię Europejską. Pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia był Mirosław Dawidowicz, który prowadził stowarzyszenie przez pierwsze 7 lat.

Obecnie w skład zarządu stowarzyszenia wchodzą:
Prezes – Mirosław Zimka
Vice prezes – Arkadiusz Gryner
Skarbnik zarządu – Iwona Chromik
Członek zarządu – Anna Lewocka
Członek zarządu – Marta Skrzek
Od samego początku Dyrektorem szkoły jest Pani Renata Buczma.

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca – Dorota Kobylarz
Członek komisji – Karolina Hawrylczak
Członek Komisji – Ewa Lizak