Przedstawiciele Godzięcina

Sołtys

Sołtysem naszej wsi od 2011 roku jest Pani Dorota Kobylarz.

Rada Sołecka

Skład Rady sołeckiej:

– Anna Lewocka

– Katarzyna Hawrylczak

– Stanisław Nalewajek

– Janusz Lisowski

Rada Kościelna

– Mirosław Dawidowicz

– Władysław Hawrylczak

– Marian Szymczyk

– Dorota Kobylarz

– Stanisław Nalewajek

– Marian Dziadosz

– Roman Woźny

Radny

Z naszej miejscowości pochodzi Radny Mirosław Dawidowicz, który wygrał wybory w 2010 r. z Okręgu Wyborczego Godzięcin, Wały, Jodłowice, Stary Dwór.